Азирети Мухаммад Мустафа - 1

АЗИРЕТИ Мухаммеддин жолун чалкыган деңизге салыштырууга болот. Баяндамаларга караганда Ага өзүнөн мурда элчи болуп жөнөтүлгөн «әң миңдей пайгамбарлардын билинген жана билинбеген барча артыкчылыктырынын эң күчтүүсү ыроолонгон.. Ал изги ахлактуулуктун жана мыкты кулк-мунөздун сересин багынтуу менен бирге өз дооруна чейин жашап өткөн адам баласынын дуйнө таанымы, аң-сезими жана жашоо ыңгайы жагынан багынткан жетишкендиктеринин алдына чыккан жана адампенденин кыяматка чейинки тушуга турган муктаждыктарын да камсыздай ала турган өзгөчө кишилиги менен «Акыр заман Пайгамбары» кылынып жөнөтүлгөн. Ал «Хатамул-Анбия», тактап айтканда, «Пайгамбарлыктын эң акыркы мөөрү» болуп саналат.
Анын өмүр жолун үйрөнбөй, жүрөктөрдү Ага болгон сүйүү менен жылытпай туруп кыяматта жакта кабылдана турган дин Исламды жашоо эч мүмкүн эмес. Мунун жүзөгө ашышы Пайгамбардын өмүр жолуна кызыгуунун арты менен ошол кызыгуунун кызуулугун жоготоого, сергек жана сезимтал болууга байланыштуу. Аны тааныбай туруп Ага карата сүйүү бапестей албаганыбыз сыңары Ага карата бапестелген ашыглыкта туу чокуга жетпей туруп чыныгы ыйманга ээ болуу да мүмкүн эмес. Кудай Тааланын сүйүүсүнө татыктуу болуунун өзү да Ага толук түрдө моюн сунууга байланыштуу. Мына ушул себептен улам Азирети Пайгамбарыбыз (саллаллаху алейхи васаллам) сүйүү - махабат маселесине абдан басым жасаган жана сүйүүгө байланышкан аяр мамиле жасай турган аяр жагдайларды кез жаздымында калтырган эмес.
Андыктан туркөй кейиптенген ушу жаңы заманда адилеттүү, мээримдүү, ырайымдуу жана ыйманы бек адамзааданы өстүрүп, алдыдагы эки дүнүйөнүн ажайып алааматынан аман калуу учун түбөлүктүүлүктүн жарык күнү Азирети Мухаммеддин Ак Жолунан тайбоо кажет!!


Азирети Мухаммад Мустафа - 2

Азирети Мухаммад (саллаллаху алейхи васаллам) адамзат тарыхында өмүр таржымалы өтөөсүнө чыгарылып, тереңден изилденген жападан жалгыз Пайгамбар жана жападан жалгыз инсан катары белгилуу. Калам сүрөсүндө бул улуу Пайгамбар жөнүндө минтип айтылат: “Албетте, Сен улуу адеп-ахлактын сересиндесиң!” (Калам сүрөсү, 4-аят).
Алланын Элчиси (саллаллаху алейхи васаллам) адеп-ахлагы, адамдык асыл сапаты жана
адамгерчилиги жагынан адам баласы жете ала турган эң бийик туу чокуга жеткен. Анткени, Алла Таала ал аруу затты Курандын тили менен айтканда “Усватун Хасана” б.а. адамгерчилиги эң мыкты үлгүлүү инсан катары бүтүндөй адам баласына ыроолоп берген. Ошондуктан Алла Таала аны коомдун эң төмөнкү катмары “жетимдиктен” тартып, эң жогорку катмары өлкө башчылыгына, пайгамбарлыкка чейинки элдин ар бир катмарына жооп бере алгыдай жөндөмгө эгедер кылган. Ошон үчүн Азирети Мухаммад Пайгамбарыбыздын (саллаллаху алейхи васаллам) көөнөрбөс жашоосу ар бир инсанга үлгү боло алат. Анын адамдык бийик касиетинен, береке-кутунан жана руханнятынан пайдалана билүү - ага бапестелген сүйүүгө түздөн-түз байланыштуу.