Азирети Мухаммад Мустафа - 1

АЗИРЕТИ Мухаммеддин жолун чалкыган деңизге салыштырууга болот. Баяндамаларга караганда Ага өзүнөн мурда элчи болуп жөнөтүлгөн «әң миңдей пайгамбарлардын билинген жана билинбеген барча артыкчылыктырынын эң күчтүүсү ыроолонгон.. Ал изги ахлактуулуктун жана мыкты кулк-мунөздун сересин багынтуу менен бирге өз дооруна чейин жашап өткөн адам баласынын дуйнө таанымы, аң-сезими жана жашоо ыңгайы жагынан багынткан жетишкендиктеринин алдына чыккан жана адампенденин кыяматка чейинки тушуга турган муктаждыктарын да камсыздай ала турган өзгөчө кишилиги менен «Акыр заман Пайгамбары» кылынып жөнөтүлгөн. Ал «Хатамул-Анбия», тактап айтканда, «Пайгамбарлыктын эң акыркы мөөрү» болуп саналат.
Анын өмүр жолун үйрөнбөй, жүрөктөрдү Ага болгон сүйүү менен жылытпай туруп кыяматта жакта кабылдана турган дин Исламды жашоо эч мүмкүн эмес. Мунун жүзөгө ашышы Пайгамбардын өмүр жолуна кызыгуунун арты менен ошол кызыгуунун кызуулугун жоготоого, сергек жана сезимтал болууга байланыштуу. Аны тааныбай туруп Ага карата сүйүү бапестей албаганыбыз сыңары Ага карата бапестелген ашыглыкта туу чокуга жетпей туруп чыныгы ыйманга ээ болуу да мүмкүн эмес. Кудай Тааланын сүйүүсүнө татыктуу болуунун өзү да Ага толук түрдө моюн сунууга байланыштуу. Мына ушул себептен улам Азирети Пайгамбарыбыз (саллаллаху алейхи васаллам) сүйүү - махабат маселесине абдан басым жасаган жана сүйүүгө байланышкан аяр мамиле жасай турган аяр жагдайларды кез жаздымында калтырган эмес.
Андыктан туркөй кейиптенген ушу жаңы заманда адилеттүү, мээримдүү, ырайымдуу жана ыйманы бек адамзааданы өстүрүп, алдыдагы эки дүнүйөнүн ажайып алааматынан аман калуу учун түбөлүктүүлүктүн жарык күнү Азирети Мухаммеддин Ак Жолунан тайбоо кажет!!


Read In Other Languages

ALBANIAN
BASHKIR
BOSNIAN
CRIMEAN TATAR
GEORGIAN
KAZAKH
LUGANDA
MONGOLIAN
SWAHILI
UYGHUR