წმინდა მუჰამმედ შუამავალი - 1

ეს ნაშრომი წინა სამი წიგნის `შუამავალთა ისტორია~ გაგრძელებაა. ავტორი, იყენებს რა საყოველთაოდ აღიარებულ პირველწყაროებს, რომლებიც უკანასკნელი შუამავლის ცხოვრებას აშუქებს, დაწვრილებით მოგვითხრობს უკეთილშობილესი მუჰამმედის მადლმოსილი ცხოვრების შესახებ. წიგნი იწყება წმინდა შუამავლის (სელლელლაჰუ ალეიჰი ვე სელლემ) დაბადებამდელ პერიოდით, შემდეგ აღწერს მუჰამმედ შუამავლის (სელლელლაჰუ ალეიჰი ვე სელლემ) ბავშვობას, ყმაწვილობას, დაოჯახებას და მთავრდება `ქვეყნიერების სიამაყის~ მექაში გადასვლით.


Read In Other Languages

ALBANIAN
BASHKIR
BOSNIAN
CRIMEAN TATAR
KAZAKH
KYRGYZ
LUGANDA
MONGOLIAN
SWAHILI
UYGHUR