Хазрат-И Мухаммед Мустафа - 1

Тэр эхлээд Ислам шашныг үүслээс нь сураад хэрэгжүүлэн номлов. Ислам шашны хамгийн сайхан үлгэр жишээ нь болов. Шашныг хамгийн сайн ойлгосон нь Тэр байв. Үүнээс үзэхэд Ислам шашныг сурахын хамгийн зүйтэй арга нь Түүний амьдралаар амьдрах мөн. Хз. Мухаммедын (с.а.с.) амьдралыг ярьсан номын энэ тэргүүн боть нь Түүний амьдралын Мэккэгийн эринийг өгүүлж байдаг. Уг номыг уншаад Түүнийг ч Ислам шашныг ч илүү ойроос ба илүү үнэнээр нь таньж мэдэх юм.


Read In Other Languages

ALBANIAN
BASHKIR
BOSNIAN
CRIMEAN TATAR
GEORGIAN
KAZAKH
KYRGYZ
LUGANDA
SWAHILI
UYGHUR