Ажылык Жана Умра

Бакыт каалгасы атанган ажылык жана умра ибадаттары - жаамы инсанияттын рухий ыпластыктардан арылуусу, тазалануусу, жаңыча жашоосу үчүн эң эле ийги мүмкүнчүлүк.


Read In Other Languages

ALBANIAN
CRIMEAN TATAR
ENGLISH
GEORGIAN
KAZAKH
RUSSIAN
SWAHILI
UZBEK