Пайгамбарлар Тарыхы - 1

Жараткандын жардамы жана чымырканган кайрат менен жазылган бул эмгек Куран аты аталган пайгамбарлардын үлгүлүү, сырдуу, жемиштүү өмүр-жашоосунун маңыздуу учурларын камтыйт.
Урматтуу окурман бул китептен төмөнкү пайгамбарлардын көөнөрбөс өмүр таржымалдарын Куран аяттарынын негизинде окуй аласыздар.
Периштелердин саждасына Алла татыктуу кылган Адам (алейхис салам);
Асманды таң калтырган сырдын ээси Идрис (алейхис салам);
Жер жүзүн топон суу менен каапырлыктан тазалаган нух (алейхис салам);
Кудайга ишенбеген Ад коомун алаамат бороон менен түбүн көккө сапырган Худ (алейхис салам);
Албуут азгырыктын кесепетинен пайда болгон зилзалада үйлөрү орду түбү менен ойрондолгон Самуд коомуна жиберилген Салих (алейхис салам);
Заалым Намруттун тоодой алоолонуп күйгөн отун Жаратканга жан-дилден берилгендиги менен гүлзарга айланткан Ибрахим (алейхис салам);
Ырыстуу ыкласы, тообокелчилиги жана берилгендиги менен дастанга айланган Исмаил (алейхис салам);
Урук тукумунан Бани Исраил пайгамбарлары тараган Исхак (алейхис салам);
Содом жана Гоморенин уят-сыйсыз калкын акыр-аягына чейин адеп-ахлакка үндөгөн Лут (алейхис салам).


Read In Other Languages

HUNGARIAN
UYGHUR