Пайгамбарлар Тарыхы - 2

Пайгамбарлар тарыхы жыйнагынын 2-китеби катары жазылган колуңуздардагы береги эмгекте оболкусундай эле баш сөздө тизмектелген усул жана ыкмалар толугу менен колдонулду. Ак диндин жарчылары болгон Алланын Элчилеринин алейхимус салам бизге жеткен азыноолак таржымалдары жана тарыхый издери болжолдуу элестер менен жазылды. Төмөндө аты аталган пайгамбарлардын үлгүлүү жана көөнөргүс баяндарын окуй аласыздар.
Тавхид желегин Чыгыштан батышка карай баатырлык менен көтөргөн Зулкарнайн (алейхис салам);
Сагыныч, куса жана сүйүү отуна албырттап, сабырдуулуктун нагыз дастаны Жакып (алейхис салам);
Кулчулукка сатылып, түрдүү кордуктарга кабылып, андан соң зынданда киши чыдагыс кыйын күндөрдү баштан кечириип, акырында Мисир элинин урмат-сыйына татыган Жусуп (алейхис салам);
Тилинен бал тамган чечендиги менен угармандын жан дүйнөсүн толкуткан ак таңдай пайгамбар Хатибул Анбия Шуайб (алейхис салам);
Аса таягынын керемттүү мужизасы менен каапыр фараонду Кызыл деңиздин ириминде калтырган Муса (алейхис салам);
Ар убак Азирети Мусанын жанында жүрүп, тажрыйбаны мол топтогон ыйманы бек тууганы Харун (алейхис салам).


Read In Other Languages

UYGHUR