Пайгамбарлар Тарыхы - 3

Бул китепте бүт ааламга ырайымдуулуктун жана мээримдүүлүктүн күнү болуп жаркырай турган эң акыркы Элчи азирети Мухаммед Мустафанын келерин жаздын жышааны болгон байчечекей өңдүү сүйүнчүлөй турган пайгамбарлардан,
Чын ыкластан айткан зикиринин фазилети менен тоо-ташты титиреткен, ал тургай жырткыч айбандарды да туйлаткан Давуд (алейхис салам);
Өтө көп байлыгына эч ким атаандаша алгыс күчтүү бийлигине манчырканбай, жүрөгүн зикир менен тойгузган Сулайман (алейхис салам);
Жүз жылдык өлүм уйкусунан соң Алланын буйругу менен кайра тирилип, кыяматтагы кайра жаралууга далил жана мисал көрсөткөн Узайр (алейхис салам);
Терең ой чабыты менен сабырдуулуктун кажыбас түркүгү атыккан Айуб (алейхис салам);
Ыйманга сүңгүп кирип, Жараткандан кечирим тилеп, дуба жана зикир чындыгынын түбүн түрө кыдырып, караңгылыктан кутулган Юнус (алейхис салам);
Алла Тааланын «Илязга салам болсун!» деген өзгөчө назарына жана сүйүүсүнө арзыган Иляз (алейхис салам);
Ааламдарга атагы кеткен Аляса (алейхис салам);
Алла Тааланын мээринен жан дүйнөсүн сугарып, асыл сапатын өөрчүткөн салих пайгамбар Зулкифл (алейхис салам);
Кеменгер насааттары менен дастанга айланган, заттык жана рухий табыптардын пири саналган Лукман Аким (алейхис салам);
Араа менен экиге бөлүнүп жаткан чакта да «кынк» деп үн чыгарбаган, чыдамкайлыгын жана Аллага берилгендигин сактап калган пайгамбар Закария (алейхис салам);
Атасы Закария сыяктуу шейит кеткен Яхия (алейхис салам);
Тамырдын ар бир кагышы менен кошо Алла Тааланы данктап, напсисин кыңк эттирбей моюн сундуруп, Жараткан берген өзгөчө касиет менен ооруларды айыктырып, өлгөндү тирилткен, акырынла асманга көтөрүлгөн Азирети Исанын (алейхис салам) өрнөктүү өмүр таржымалдарын окуй аласыздар.


Read In Other Languages

UYGHUR