ქველმოქმედება მოწყალება მსახურება

წიგნში დაწვრილებით არის განმარტებული რელიგია და ისლამის ზოგიერთი ძირითადი პრინციპი. რა არის სიმდიდრე? რა არის სიღარიბე? რა არის ამათი მიზეზი? როგორ უნდა განვკარგოთ ქონება და ვიგრძნოთ მისი ფლობის გემო. ავტორმა იმ საზოგადოების შეფასება, რომელშიც ვცხოვრობთ, ამ პრინციპების თვალსაზრისით ისურვა. წიგნი დატვირთულია განსახილველ თემასთან დაკავშირებული ისტორიული ფაქტებით, ალლაჰის წმინდა შუამავლის შესახებ, ცნობილი მეცნიერებისა და სწავლულების გამონათქვამებით. წიგნი არის წარმატების გასაღების ძიება, ის გვაიძულებს ვიგრძნოთ წინაპართა მაღალი სულიერება, მოგვითხრობს როგორი ზნეობრივი პრინციპებსა და ქცევებს მისდევდნენ ღვთისმსახურებებით დაკავებული ადამიანები და როგორია მათი სულიერი სამყარო.


ოსმან ნური თოფბაში