Gruaja E Devotshme

Ky libër është përgatitur nga i nderuari Osman Nuri TOPBASH. Është i vogël, por i mbushur përplot me të vërteta të rëndësishme dhe mësimdhënëse. Në këtë vepër është trajtuar çështja e gruas në fetë e tjera, në kohën e injorancës dhe në botëkuptimin Islam, ku është bërë një krahasim i hollësishëm në bazë të burimeve përkatëse.