შუამავალთა ჯაჭვი - 1

წმინდა მუჰამმედის (სალლალლაჰუ ალეიჰი ვესელლემ) შუამავლობა, მტკიცებულებაა იმისა, რომ ყველა ადრინდელი შუამავალი ერთღმერთიანობას ქადაგებდა, თითოეული შუამავლის ღვთიური მოვალეობა, ადამიანების გაფრთხილება, გულების გამოფხიზლება, ხალხის ღვთისმსახურებისკენ წახალისება და აშკარად ცოდვის ჩამდენთაგან თავის შორს დაჭერისკენ მოწოდება იყო. ყველაფერ ამის შედეგად კი, მონა-მსახურებმა შუამავლების მიერ გადატანილი სიძნელეები უნდა წარმოიდგინონ, რათა მოთმინება ისწავლონ და ღმერთს მოცემული წყალობისთვის მადლობა გადაუხადონ. ჩვენს მიერ შედგენილი ეს ნაწარმოები, შუამავლობის კალენდრის პირველიდან ბოლო ფურცლამდე, ყურანში ნახსენები ყველა შუამავლის, ცხოვრებისეულ სიბრძნესა და საოცრებებს მოიცავს.


მუჰამმედ მუსტაფა

ეს წიგნი წარმოადგენს სამტომეულის `საუკეთესო მაგალითი~ პირველ ნაწილს, რომელიც ეძღვნება უზენაესი გამჩენის უკანასკნელ შუამავალს - უკეთილშობილეს მუჰამმედს, რომლის ცხოვრება მთელი კაცობრიობისთვის ყველაზე საუკეთესო მაგალითია. ამ წიგნში თითოეული, თავისი ცხოვრების ნებისმიერ ეტაპზე, საუკეთესო დამრიგებელს დაინახავს. პირველი ტომი დატვირთულია შუამავლის (სელლელლაჰუ ალეიჰი ვე სელლემ) რელიგიური ცხოვრებიდან ნაკლებად ცნობილი ფაქტებით (ნამაზის არსი, სახეები და ფორმები, მარხვა, ჰაჯობა, ქველმოქმედება, ვედრება და სხვა), ნაშრომში მოცემულია შუამავლის ხასიათის გარეგნული შტრიხები და აღწერილია მისი ყოველდღიურ ცხოვრება.