ისლამი რწმენა ღვთისმსახურება

ავტორი ისლამის თითოეულ ბურჯს იმგვარად ხსნის, რომ შეუძლებელია მკითხველში აღფრთოვანება არ გამოიწვიოს. წიგნი გასაოცარად აღწერს შინაგან მდგომარეობას ნამაზის შესრულებასთან, ქონებასთან და სიმდიდრესთან, ადამიანებთან და ყველა ცოცხალ არსებებთან დაკავშირებით. წიგნში განხილული, ყველა საკითხის არგუმენტებად მოყვანილია ყურანის აიათები, უკეთილშობილესი მუჰამმედი შუამავლის ჰადისები, მაგალითები ისლამის უდიდესი სწავლულების ცხოვრებიდან. წიგნი რეკომენდირებულია მკითხველთა ფართო წრისთვის.


Read In Other Languages

ARABIC
BULGARIAN
CHINESE
ENGLISH
FRENCH
GERMAN
HUNGARIAN
KAZAKH
KYRGYZ
LUGANDA
PORTUGUESE
RUSSIAN
SPANISH
SWAHILI
TRADITIONAL CHINESE
UYGHUR