ისლამის დოგმატიკა (აყიდა)

ისლამის თვალსაზრისით, რელიგია არის ადამიანების ცხოვრების წესის მოსაწესრიგებლად, ერთი ღმერთის მიერ დადგენილი რწმენა, რომელიც გვაძლევს ცოდნას ადამიანის გაჩენის მიზნისა და იდუმალი აზრის შესახებ, ასევე გამჩენისადმი თაყვანისცემის შესრულების მეთოდებზე. ის მიმართავს გონიერ ადამიანებს მაღალზნეობრივი, ღვთისნიერი საქმეების შესრულებისკენ, რელიგია ასევე არის ღვთიური კანონი, რომელიც ადამიანებზე გადაცემულია უზენაესი გამჩენის მიერ მისივე შუამავლების მეშვეობით. ეს რწმენა საშუალებას აძლევს კაცობრიობას მოიპოვოს ბედნიერება, როგორც მიწიერ, ასევე მარადიულ ცხოვრებაში.


Мавляна Руми (рахматуллахи алейхи)

Есть такие люди, которые еще при жизни перестают существовать. А есть такие, чье дыхание, наполняющее жизнью бытие, ощущается даже сегодня, несмотря на то, что они жили много веков назад. Это те, которые никогда не уйдут в прошлое и не будут преданы забвению, сколько бы времени ни прошло после их ухода.
Один из таких избранных приближенных к Всевышнему Господу рабов, которому Богом было даровано непрерывное изобилие (баракат) в обязанности озарять, наставлять и воскрешать сердца, – это шейх Мавляна Джалалетдин Руми.
Мы собрали в этом скромном произведении толкования мудрых изречений и наставлений шейха Мавляны Джалалетдина Руми. Приглашая посетить обитель мудрости его души, растворившейся в самозабвенной любви к Всевышнему, мы желали, чтобы грубость наших сердец постепенно растопилась под действием его пронзительных увещеваний и глубоких наставлений, приведя наш внутренний мир к состоянию кристально чистого зеркала, отражающего эти прекрасные состояния и поступки.