საუკეთესო მაგალითი - 2

რელიგია ისლამი, რომელიც ადამიანთა აღზრდას ძირითადი რელიგიური პრინციპების საშუალებით ახდენს, სიცოცხლის აზრსა და დედამიწაზე ყოფნის მიზანს გვასწავლის. დაბადებიდანვე ადამიანი აღზრდა - განათლებას იღებს და მთელი ცხოვრება იღწვის სულიერ სრულყოფილებისათვის, ეს პროცესი გარდაცვალებამდე გრძელდება. ასევე აუცილებელია გავითვალისწინოთ, რომ განუწყვეტელი სულიერი განვითარებისთვის, საჭიროა ყოველდღიური სწავლა და მიღებული ცოდნის პრაქტიკული განხორციელება.
ალლაჰის შუამავლის, როგორც `საუკეთესო მაგალითის მიერ, ისლამისკენ ადამიანთა მოხმობის ძირითად საშუალებად, მჭერმეტყველების და ლაკონურობის მწვერვალი, ყურანი გვევლინება, რომელიც არის ღვთიური სიტყვა. აი, სწორედ ამიტომ უზენასემა ალლაჰმა სამყაროს წარმოუდგინა უკეთილშობილესი მუჰამმედი (ს.ა.ს), როგორც საუკეთესო, მისაბაძი მაგალითი და მის კვალდაკვალ სიარული გვიბრძანა.
უზენაესი ალლაჰი ბრძანებს: ვფიცავ, ალლაჰის შუამავალი საუკეთესო მაგალითია თქვენთვის... სურა აჰზაბი 33/21)


Read In Other Languages

ENGLISH
RUSSIAN