ცხოვრების კრიტერიუმები

იმისათვის რომ სიცოცხლე გავილამაზოთ და მშვენიერი ელფერი შევმატოთ, წმინდა ყურანთან ერთად, მტკიცედ უნდა ჩავეჭიდოთ ძვირფას ჰადისებს. ამიტომაც ჩვენი უპირველესი მოვალეობა არის ის, რომ ჰადისები წავიკითხოთ, კარგად გავიგოთ და შეძენილი ცოდნა სხვებსაც გავუზიაროთ. წმინდა შუამავალი (ს.ა.ვ.) ბრძანებს: „უზენაესმა ალლაჰმა გაუბრწყინოს სახე მას, ვინც ჩემს სიტყვას მოისმენს გაიგებს და ცოდნას სხვებსაც გადასცემს“. თქვენ ხელთ არსებული ნაშრომი, სწორედაც იმ მიზნით დავწრეთ, რომ ჩვენც გვხვდეს წილი უკეთილშობილესი შუამავლის (ს.ა.ვ.) ამ უაღრესად ძვირფასი ვედრების და თქვენ, როგორც ძვირფას მკითხველს მოგცეთ ხალისი იმისა, რომ წილად გერგოთ აღნიშნული ვედრების მადლი.


ჩემი სარწმუნოება - 1

ამ წიგნში დაწვრილებითაა ახსნილი ღვთისმსახურებასთან, თაჰარეთთან, ღუსლთან (მთლიანი სხეულის განბანვა), თეიმუმსა და ნამაზთან დაკავშირებული საკითხები. ყოველი თემის განხილვა იწყება საინტერესო მოთხრობით. წიგნში მოყვანილია მრავალი აიათი, უკეთილშობილესი შუამავლის (სელლელლაჰუ ალეიჰი ვე სელლემ) ჰადისები და საჰაბეთა მოგონებები. ნაშრომში ასევე საუაბარია მუჰამმედ შუამავლის (სელლელლაჰუ ალეიჰი ვე სელლემ) ერთგულ თანამიმდევრებსა და გამოჩენილ ისლამოლოგებზე, წიგნში საკმაოდ მნიშვნელოვანი ადგილი უკავია მათ გამონათქვამებსაც. მასალის ათვისების გასაადვილებლად, ბევრი თემა კითხვა-პასუხის სახითაა გადმოცემული. იქ, სადაც აუცილებელია, განმარტება მოტანილია ცხრილებისა და სქემების სახით. ყოველი თავის ბოლოში მოცემულია ცოდნის გასაკონტროლებელი კითხვები.