მოუსმინე, როგორ გვესაუბრება ყველაფერი

ამ წიგნთან ერთად თქვენ იმოგზაურებთ არაჩვეულებრივ, სხვა სამყაროებში! თქვენ დატკბებით ბრწყინვალე სურათების ცქერით, სადაც აღბეჭდილი იქნება შემოქმედის აღმაფრთოვანებელი ხელოვნება და რომელთა ჭვრეტაც შეუძლებელია ოდესმე მოგბეზრდეთ! ამ წიგნის წაკითხვის შემდეგ, ყველაფერი სრულიად ახლებურად წარსდგება თქვენს წინაშე! თქვენ სულ სხვაგვარი დამოკიდებულება გაგიჩნდებათ მზისა და წყლის მიმართ. მიწა, რომელზედაც თქვენ დადიხართ, ხეები, რომლებიც თქვენს ზემოთ შრიალებენ და თავიანთ ჩრდილში გახვევენ, სრულიად განსხვავებულად მოგეჩვენებათ. ცაში მონავარდე ჩიტში, მწერსა და ზღვაში მოლივლივე თევზში, რომლებიც თავიანთი საქმით არიან დაკავებული, თქვენ დაინახავთ ღვთიური სასწაულის გამოვლინებას...
წიგნის ელექტრონული ვერსია (PDF), შეგიძლიათ უფასოთ გადმოწეროთ ბმულიდან…


ვედრება და სურეები


ჰაჯობა და უმრა

ამ ბროშურაში ავტორი ჰაჯობისა და უმრას სულიერი მხარეების ჩვენებას ცდილობს, რათა დაგვეხმაროს მათი დიდი სულიერი სარგებლობით შესრულებაში. ჰაჯობის შემსრულებელთაგან ბევრს, როდესაც მათ ეს წიგნი წაიკითხეს და პირადი გამოცდილება იმ მდგომარეობებსა და მომენტებს შეადარეს, რომელზეც ავტორი ამახვილებს ყურადღებას, გაუჩნდათ კითხვა: `მაგრამ რას ვაკეთებდი, საერთოდ, იქ? რამდენად ჰგავს ჩემ მიერ შესრულებული იმას, რასაც ჩვენი შუამავალი `ჰაჯჯი მებრურს~ ანუ წუნის გარეშე, სულიერი სილამაზითა და აღმაფრენით შესრულებულ ჰაჯობას უწოდებდა. წიგნი რეკომენდირებულია მუსლიმებისთვის, რომელთაც ჰაჯობისა და უმრის შესრულება აქვთ განზრახული, ასევე მკითხველთა ფართო წრისთვის.


უკანასკნელი ამოსუნთქვა

ამ წიგნში მკითხველთა ყურადღება მიმართულია შემდეგი თემებისკენ: `ისარი~ (ანუ ქველმოქმედება მაშინ როცა თავად გასაჭირში ხარ) `ისთიღნა~ (იმით დაკმაყოფილება, რაც გაქვს) `ვაჭრობის ეთიკური ნორმები~, `ალლაჰისთვის გაღებული კეთილი სესხი,~ `როგორ ავიღოთ და გავცეთ სესხი~, `ვეფა~ (მიცემული სიტყვისადმი ერთგულება), `ბედისწერა და მისი საიდუმლოებანი~, წიგნში ასევე მოთხრობილია სუფიზმის კეთილშობილური გზის შესახებ, რომელიც არა მარტო რწმენისკენ, ღვთისნიერი ცხოვრებისა და ზნეობრიობისკენ მოგვიწოდებს, არამედ მიწიერ და მარადიულ ცხოვრებაში ბედნიერების მიღწევის გზებსაც გვიჩვენებს. წიგნი სასარგებლო იქნება მქადაგებლებისთვის და ასვე მკითხველთა ფართო წრისათვის.


ქველმოქმედება მოწყალება მსახურება

წიგნში დაწვრილებით არის განმარტებული რელიგია და ისლამის ზოგიერთი ძირითადი პრინციპი. რა არის სიმდიდრე? რა არის სიღარიბე? რა არის ამათი მიზეზი? როგორ უნდა განვკარგოთ ქონება და ვიგრძნოთ მისი ფლობის გემო. ავტორმა იმ საზოგადოების შეფასება, რომელშიც ვცხოვრობთ, ამ პრინციპების თვალსაზრისით ისურვა. წიგნი დატვირთულია განსახილველ თემასთან დაკავშირებული ისტორიული ფაქტებით, ალლაჰის წმინდა შუამავლის შესახებ, ცნობილი მეცნიერებისა და სწავლულების გამონათქვამებით. წიგნი არის წარმატების გასაღების ძიება, ის გვაიძულებს ვიგრძნოთ წინაპართა მაღალი სულიერება, მოგვითხრობს როგორი ზნეობრივი პრინციპებსა და ქცევებს მისდევდნენ ღვთისმსახურებებით დაკავებული ადამიანები და როგორია მათი სულიერი სამყარო.


ოსმან ნური თოფბაში


მორწმუნეთა შორის ურთიერთობები (სურა ჰუჯურათის თეფსირი)

ნაშრომი ორ ნაწილადაა დაყოფილი.
ნაწილი პირველი: ამ ნაწილში სურას ზოგადი მიმოხილვაა მოცემული და სურაში მოხსენიებული ზოგიერთი სიტყვებისა და ტერმინების ახსნას ეთმობა ადგილი.
ნაწილი მეორე: `სურას თეფსირი~ ამ ნაწილშიც, ისევე როგორც პირველ თავში, თეფსირის სწავლულებს მივმართეთ და აიათები ქვესათაურებად განვმარტეთ.
პირველ ხუთ აიათში შუამავლის ბ მიმართ ქცევის კულტურა, მისი მიმდევრობა და მისადმი მორჩილების მორწმუნეთა შორის ურთიერთობაში გამოხატულების საკითხებია განხილული.
6-8 აიათებში ინფორმაციის წყარო და ამ წყაროების სანდოობის დასათაურებაა განხილული. გარდა ამისა, განხილულია შუამავლისგან განსხვავებით სხვების ნება-სურვილებზე აყოლის საფრთხე, ურწმუნოება, დაუმორჩილებლობა, ღალატი და ამბოხი, აგრეთვე უზენაესი ალლაჰის დახმარებით რწმენის განმტკიცება ადამიანთა გულებში.
9-10 აიათებში კი ზოგადად ურთიერთობებზე, ერთმანეთის მიმართ გამოსახატ ქმედებებზე და მორწმუნეთა სულიერ ძმობაზეა საუბარი.
11-13 აიათებში კი საუბარია იმაზე, რომ რამდენად ცუდი საქციელია და რამდენად დიდ ზიანს აყენებს სულიერ ძმობას დაცინვა, დამცირება, ცუდი ზედმეტსახელის დარქმევა, სხვის მიმართ ცუდი ფიქრი, სხვისი ნაკლის მოძიება, ჭორაობა და ასე შემდეგ. გარდა ამისა, აღნიშნულია ისიც, რომ რა სიბრძნეა ჩადებული ადამიანების ერთი მდედრისა და მამრისგან გაჩენაში, შემდეგ კი მათ ტომებად და გვარებად დაყოფაში. აქვეა ლაპარაკი ადამიანების უპირატესობის სახეებზე, თუ რა შემთხვევაში შეიძლება იყოს ერთი ადამიანი მეორეზე უპირატესი.
14-18 აიათებში კი ზოგადად მიმოხილულია ისლამი და რწმენა, აღმზრდელობითი საკითხები სოფლებსა და ქალაქებს შორის და მათ შორის არსებული განსხვავებები, ჭეშმარიტი მორწმუნეების თვისებები, ადამიანების უზენაეს ალლაჰსა და შუამავალ მუჰამმედზე ბ მორჩილება, ალლაჰის მიერ ცათა და დედამიწის მომავლის ცოდნა. ნაშრომში აღნიშნული სურას დასასრულს დასკვნაა განთავსებული.


გამჩენზე, სამყაროსა და ადამიანზე დაფიქრება

ყურანი, ადამიანი და სამყარო – ეს, ის სამი ძირითადი კომპონენტია, რომლებზეც შეიძლება ღრმად დაფიქრდეს პიროვნება და შეიცნოს უზენაესი ალლაჰის ულამაზესი სახელები და მისი ძლევამოსილება.
უზენაესმა ალლაჰმა, მხოლოდ ადამიანს არგუნა წილად ამის საშუალება, დაფიქრება და შეგრძნება. დაფიქრება, ერთადერთი და შეუდარებელი საშუალებაა იმისა, რომ ადამიანმა სულიერების მაღალ საფეხურს მიაღწიოს.
წმინდა ყურანის უამრავი აიათი, რომელიც ჭეშმარიტებისა და ბედნიერების უბადლო წინამძღვარია, სწორედაც რომ დაფიქრებისკენ მოგვიწოდებს. ადამიანის გაჩენასთან დაკავშირებული მოსაზრებები, სამყაროში არსებული წესრიგი და ჰარმონია, უზენაესი ალლაჰის უსაზღვრო ძლიერებას ადასტურებს.
უზენაესი ალლაჰი წმინდა ყურანში, ბრძანებს: …`...ნუთუ არ დაფიქრდებით?“ (#6/50). `...ასე განგიმარტავთ ალლაჰი თავის აიათებს, ეგებ დაფიქრდეთ“. (2/ 219, 266.) „ნუთუ ისინი ყოველმხრივად არ გაიაზრებენ ყურანს?...“. (47/#24, 4/82).


ლოცვის მასწავლებელი