ცხოვრების კრიტერიუმები ისლამში

მოცემულ ნაშრომში ვეყრდნობით ოთხწლიანი დაკვირვების შედეგად მიღებულ გამოცდილებას, შევეცადეთ ახლოდან გვეჩვენებინა ის პრობლემა, რომელიც ოჯახურ ცხოვრებიდან გამომდინარეობს, მაგალითად: ალკოჰოლის მოხმარება, აზარტულ თამაშები, მევახშეობა, არასამართლებრივ შემოსავლებთან დაკავშირებული საკითხები და სხვა.