ვედრება და სურეები

თქვენს ხელთ არსებული ნაშრომი შეიცავს ყოველდღიურ ვედრებებს, რომლებიც სხვადასხვა მიზეზებსა და გარემოებებთან დაკავშირებით იკითხება (ქართულ და არაბულ ენებზე). მასში მოცემულია, როგორც ცნობილი ისლამოლოგების მიერ აღვლენილი, ასევე მკურნალობის მიზნით შესრულებული ვედრებები, ყურანის აიათები და სალავათები შუამავლისადმი (სელლელლაჰუ ალეიჰი ვე სელლემ). წიგნში მოყვანილია წმინდა ყურნიდან 29 სურა, რომლებიც ნამაზის დროს და მის შემდეგ ხშირად იკითხება. Eეს სურებია: იასინი, ფათიჰა, რაჰმანი, მულქი, ნებე, ვაყია და სხვა. წიგნში, აგრეთვე, მოცემულია მათი ქართული თარგმანებიც.


Read In Other Languages

BASHKIR
RUSSIAN