უკანასკნელი ამოსუნთქვა

ამ წიგნში მკითხველთა ყურადღება მიმართულია შემდეგი თემებისკენ: `ისარი~ (ანუ ქველმოქმედება მაშინ როცა თავად გასაჭირში ხარ) `ისთიღნა~ (იმით დაკმაყოფილება, რაც გაქვს) `ვაჭრობის ეთიკური ნორმები~, `ალლაჰისთვის გაღებული კეთილი სესხი,~ `როგორ ავიღოთ და გავცეთ სესხი~, `ვეფა~ (მიცემული სიტყვისადმი ერთგულება), `ბედისწერა და მისი საიდუმლოებანი~, წიგნში ასევე მოთხრობილია სუფიზმის კეთილშობილური გზის შესახებ, რომელიც არა მარტო რწმენისკენ, ღვთისნიერი ცხოვრებისა და ზნეობრიობისკენ მოგვიწოდებს, არამედ მიწიერ და მარადიულ ცხოვრებაში ბედნიერების მიღწევის გზებსაც გვიჩვენებს. წიგნი სასარგებლო იქნება მქადაგებლებისთვის და ასვე მკითხველთა ფართო წრისათვის.


Read In Other Languages

ALBANIAN
AMHARIC
ARABIC
BASHKIR
BENGALI
BULGARIAN
CHINESE
DUTCH
ENGLISH
FRENCH
GERMAN
INDONESIAN
ITALIAN
ITALIAN
JAPANESE
KAZAKH
KURDISH
MALAY
PERSIAN
POLISH
PORTUGUESE
RUSSIAN
SPANISH
SWAHILI
TIGRINYA
TRADITIONAL CHINESE
TWI
UKRAINIAN
UYGHUR
UZBEK
WOLOF