Tefekkur Di Kaînat, Însan Û Qur’anê De

Ev kitêb, ji mijara tefekkura di mexlûqatê Xudê Teala de behs dike. Xuda -ezze wecelle- însan aferandiye ji bo wî biperêse, îbadetê jê re bike û wî nas bike. Însan dikare ji rêya zikr û tefekkurê bigihîje vê emanca bilind. Îbadet, kakila jîyana însanî ye. Zikr, sipehîtirîn awayê îbadetkirina ji Heq Teala re ye. Zikr û tefekkur, cêwî ne, bi ti awayan ji hev cuda nabin.


Read In Other Languages

ALBANIAN
ARABIC
BULGARIAN
CHINESE
DUTCH
ENGLISH
FILIPINO
FRENCH
GEORGIAN
GERMAN
HUNGARIAN
INDONESIAN
ITALIAN
JAPANESE
KAZAKH
KYRGYZ
LITHUANIAN
MALAY
PERSIAN
PORTUGUESE
RUSSIAN
SLOVENIAN
SPANISH
THAI
UKRAINIAN