Аалам, Инсан Жана Куранда Тафаккур

Акыл-эстин инсандагы жана ааламдагы акыйкаттарды күзгү сымал чагылдырып берген Кураны Карим жөнүндө тафаккур кылуусу – жер астынан казылып алынган чийки заттарга окшош. Мына ушул чийки заттарды иштетип, колдонууга ыңгайлаштырган нерсе жүрөк болуп эсептелет.
Жүрөк – тахассустун, башкача айтканда сезимдердин борбору. Кадакчынын сынган кумуранын бөлүкчөлөрүн топтоп аны кураштырып кайра бүтүн абалга салган сыяктуу эле жүрөк да акыл-эс тарабынан кабыл алынган маалыматтарды топтоп, анализдейт жана акыйкатты толук түрдө түшүнүү мүмкүнчүлүгүн жаратат.
Демек, акыйкатка жана жакшылыкка жетүүнүн эң туура жолу – акыл-эсти вахий менен тарбиялоо. Башка органдар сыяктуу эле акыл эстин да кудурети чектүү болгондуктан акыл-эстин күчү жетпеген маселелерде ыйман нуру менен толгон жүрөктү ишке салуу керек.


Read In Other Languages

ALBANIAN
ARABIC
BULGARIAN
CHINESE
DUTCH
ENGLISH
FILIPINO
FRENCH
GEORGIAN
GERMAN
HUNGARIAN
INDONESIAN
ITALIAN
JAPANESE
KAZAKH
KURDISH
LITHUANIAN
MALAY
PERSIAN
PORTUGUESE
RUSSIAN
SLOVENIAN
SPANISH
THAI
UKRAINIAN