Az Elmélkedés Az Iszlámban

Aki képes megfelelően elgondolkodni az Isteni Hatalom és Fenség megnyilvánulásairól a világmindenségben, az először belátja saját végtelen gyengeségét, majd azáltal, hogy teljes alávetettséggel és engedelmességgel viselkedik, minden lélegzete, amit ezután vesz, az Allahra való emlékezés, a zikr természetét hordozza magában. Ezáltal a szívet megtölti az istenfélelem, a taqva fénye, amely által a mély gondolkodás eléri legtökéletesebb keverékét. Allah előtt egy ember értéke nem a külső megjelenésétől, anyagi helyzetétől függ, hanem inkább szívének érettségétől, lelkének mélységétől és spirituális tulajdonságaitól, képességeitől. Ezért van az, hogy a Kegyes Korán megmenti a hívők gondolatait attól, hogy az anyag és az egó szűk keretei között maradjanak, azáltal, hogy a hit érzésével erősíti meg őket, majd tovább vezeti a spirituális birodalom határtalan horizontja felé. Csak ezek után nyer spirituális dimenziót a hívő látása, aki képes a világmindenségben bemutatott isteni megnyilatkozásokban olvasni. Az ilyen mély és átfogó gondolkodás, amely a szív érzékein keresztül éri el csúcsát, a legszebb kulcs, amit a hit nyújtani képes. Aki viszont nem képes spirituális világát fejleszteni, az megragad az énközpontú élet alantas korlátai között, és a gondolkodás természetes képességeit a mulandó vágyak örvényeiben fecsérli el. Alsóbb énje vágyainak rabszolgájává válva az ilyen szív ezekbe a mulandó örömökbe veti magát ahelyett, hogy az igazság és a jó felé fordulna. Soha nem gondol arra, hogy a halotti lepel, amelyet a sírjában fog viselni, bizony egy nap be fogja borítani a testét, és a halál üti a végső pecsétet mulandó vágyaira, az élvezetek csillogására és csábítására, és az evilág minden csalárdságára.


Read In Other Languages

ALBANIAN
ARABIC
BULGARIAN
CHINESE
DUTCH
ENGLISH
FILIPINO
FRENCH
GEORGIAN
GERMAN
INDONESIAN
ITALIAN
JAPANESE
KAZAKH
KURDISH
KYRGYZ
LITHUANIAN
MALAY
PERSIAN
PORTUGUESE
RUSSIAN
SLOVENIAN
SPANISH
THAI
UKRAINIAN