At-Tafakkur Fi Al-Kawn Wa Al-Insan Wa Al-Qur’an

Allah swt menciptakan manusia dengan tujuan untuk beribadah kepadanya serta megetahui hakikat zatnya. Zikir dan berfikir merupakan sarana yang menuntun manusia menggapai tujuan tersebut,sedangkan makrifat ia sebagai jalan manusia yang membawanya kepada kebahagiaan dan kemenangan abadi. Tafakur yang dihasilkan oleh renungan hati akan menjadi telaga bagi kedamaian jiwa dan mengantarkan manusia pada ketinggian hikmah, sedangkan puncak hikmah ialah rasa takut pada sang pencipta. Manusia yang selalu berfikir dan merenungkan penciptaan alam semesta ini dia akan mencari hakikat sebab kenapa ia diciptakan dan untuk apa? Tafakkur seperti inilah yang sejatinya nanti membawanya pada kegembiraan abadi. Dalam buku ini kami berusaha menyingkap rahasia tabir yang tersimpan dalam Al-quran al-Karim ,alam semesta, dan manusia. Dan kami juga berharap semoga buku ini dapat memberikan manfaat serta menjadi timbangan amal baik kita kelak di akhirat nanti.


Read In Other Languages

ALBANIAN
ARABIC
BULGARIAN
CHINESE
DUTCH
ENGLISH
FILIPINO
FRENCH
GEORGIAN
GERMAN
HUNGARIAN
ITALIAN
JAPANESE
KAZAKH
KURDISH
KYRGYZ
LITHUANIAN
MALAY
PERSIAN
PORTUGUESE
RUSSIAN
SLOVENIAN
SPANISH
THAI
UKRAINIAN