Az Utolsó Kinyilatkoztatott Vallás Iszlám

Az Iszlám az egész emberiséget szólítja meg. Nemzetiségtől, bőrszíntől, nemtől, kortól, származástól függetlenül bárki lehet muszlim. Az Iszlám meghatározza minden ember jogait és kötelességeit, és csak aszerint tesz különbséget az emberek között, hogy hívők-e, vagy sem. Nem lenne logikus, hogy egy olyan rendszer, amelyet a Teremtő, Akinek kegyelme és szeretetteljessége az egész teremtést átfogja, csak egyetlen népnek vagy egy maroknyi embernek küldte volna el azt a rendszert, amelynek célja az egész emberiség békéje és boldogsága, míg másokat megfosztott volna tőle. A Kegyes Korán és Mohammed próféta (s.a.w.) azt mondják:
Allah azokhoz irgalmas, akik maguk is irgalmasok! Legyetek irgalmasok azokkal, akik a földön vannak, hogy azok, akik az égben vannak, irgalmasok legyenek veletek! (Abu Dawud, Adab, 58/4941; Tirmizi, Birr 16/1924; Ahmad bin Hanbal, II, 160)
(Ó, Mohammed!) Nem másért küldtünk el téged, mint kegyelemként a világoknak! (Korán, 21:107)


Read In Other Languages

AMHARIC
CHINESE
DUTCH
ENGLISH
FRENCH
GEORGIAN
GERMAN
JAPANESE
LUGANDA
MONGOLIAN
PERSIAN
PORTUGUESE
ROMANIAN
SPANISH
SWAHILI
TRADITIONAL CHINESE
TURKMEN
TWI
UKRAINIAN