Udhëtimi Drejt Zotit Nga Besimi Në Mirësi

Kjo vepër që keni në duar, është shkruar nga mësuesi ynë i nderuar Osman Nuri Topbash, në formën e një udhëzuesi në lidhje me çështjet më të rëndësishme të ngritjes shpirtërore, si dhikri (përmendja e Allahut), meditimi dhe vetëkontrolli. Megjithëse një pjesë e shkrimeve që ndodhen në këtë libër, janë botuar edhe më parë në vepra tëndryshme të shkrimtarit, në këtë vepër, ato janë renditur përsëri në bazë të rëndësisë së temës.


Read In Other Languages

ARABIC
BASHKIR
ENGLISH
FRENCH
ITALIAN
PERSIAN
RUSSIAN