Sretna Zajednica Ashaba

Časni ashabi su svoja srca ispunili ljubavlju prema Allahovom Poslaniku, sallallahu alejhi ve sellem, i bili mu pokorni u svakoj prilici, što im je omogućilo da se ukrase njegovim ahlakom i zasluže pohvale Uzvišenog Hakka, koji u Kur'anu za njih kaže:
"Allah je zadovoljan prvim muslimanima, muhadžirima i ensarijama i svima onima koji ih slijede u ihsanu, dobra djela čineći, a i oni su zadovoljni Njime; za njih je On pripremio džennetske bašče kroz koje će rijeke teći, i oni će vječno i zauvijek u njima boraviti. To je veliki uspjeh." (Et-Tevbe, 100)
Mi nemamo mogućnost da budemo ashabi Allahovog Poslanika, alejhis-salatu ves-selam, ali možemo biti od onih vjernika "koji ih slijede u ihsanu" do kraja svoga života, nastojeći da steknemo Allahovo zadovoljstvo.


Read In Other Languages

ALBANIAN
ARABIC
CHINESE
ENGLISH
FRENCH
GEORGIAN
INDONESIAN
KYRGYZ
RUSSIAN
SWAHILI
UZBEK