Masyarakat Dalam Zaman Kebahagiaan

Zaman kebahagian (asru sa’adah) merupakan zaman yang dirindukan oleh setiap mukmin sejati, zaman itu telah dijamin oleh Rasulullah s.a.w akan ketentraman dan kebaikan masanya , Periode ini mencakup tiga golongan: sahabat, tabi’in dan tabi’ tabiin. Mereka hidup penuh dengan perjuangan dalam memperkokoh tirani agama ini, membangun hingga menyebar luaskan ke penjuru wilayah. Jaminan atas sebaik-baiknya masa sesuai dengan jeriha payah yang telah mereka korbankan baik jiwa dan raga, kecintaan mereka dalam melaksanakan ajaran-ajaran islam, hingga menjadikan Rasulullah s.a.w sebagai panutan terdepan hidup mereka.


Read In Other Languages

ALBANIAN
ARABIC
BOSNIAN
CHINESE
ENGLISH
FRENCH
GEORGIAN
KYRGYZ
RUSSIAN
SWAHILI
UZBEK