Rinia

Kjo vepër është shkruar me qëllim për t’u dhënë një ndihmë të rinjve, të cilët sado të zgjuar qofshin, kanë nevojë të dëgjojnë disa këshilla të marra përmes dijes, kulturës dhe përvojës.
Rinia është mjaft e rëndësishme në aspektin e formimit të shtratit ku do të rrjedhë lumi i jetës. Pra, rinia është stina e duhur për nga aspekti i formësimit të cilësive kryesore dhe orientimeve. Një devijim i vogël nga e vërteta dhe e drejta, që mund të ndodhë në këtë stinë, bën që në vitet në vijim të hasen vështirësi në daljen prej luginave të devijimit.


Read In Other Languages

AZERBAIJANI
FRENCH
KAZAKH