Haqqa Həsr Olunmuş Gənclik

Əbədi səfərə hazırlıqdakı fürsətlər baxımından həyatın hər dövrü bir deyildir. Bu nun ən bərəkətli mövsümü və sanki bahar fəsli «gənclik»dir. Çünki gənclik çalışqanlıq, cəsarət, mətanət, həyəcan və qüvvət mövsümüdür. Bu səbəblə də insan ömrünün ən mühüm çağıdır. Gənclik sərvəti bir həyat dəfinəsidir. Gənc liyini nəfsani arzular, boş sevdalar və çıxışı olmayan dalanlarda keçirənlər qocalıqlarını hüznlənərək keçirərlər. Bu kitab elm, irfan və təcrübə ilə əldə edilə bilən bəzi nəsihətləri dinləmə ehtiyacı olan gənclərə kömək etmək məqsədilə qələmə alınmışdır.


Read In Other Languages

ALBANIAN
FRENCH
KAZAKH