Pika Eliksiri

Ashtu sikur se shpirti nuk kalbet nën dhe, edhe veprat që janë fryt i tij nuk kalben, por përjetësohen. Njerëzit e zemrës jetojnë në mesin tonë me anë të shërbimeve të tyre që i zhvillojnë në botën e berzahut. Jeta e tyre zgjat më shumë se ajo e njerëzve që jetojnë mbi tokë. Mevlana Fryma dhe shpirti që do ti mbruj individin, familjen dhe shoqërinë me frymën e diturisë, virtytit dhe kulturës shpirtërore nuk është fryma e ndërgjegjes egoiste si rezultat i interesit, por fryma e Mevlanës dhe miqve të Zotit, që kanë fituar thellësi shpirtërore nëpërmjet urtësive të Kur anit dhe Sunnetit profetik të lavdëruar për tu bërë në këtë mënyrë mëshira, prehja dhe dielli i lumturisë për njerëzimin.


Read In Other Languages

BULGARIAN
ENGLISH
GEORGIAN
GERMAN
KAZAKH
PORTUGUESE
SPANISH
SWAHILI
UZBEK