Капчици Животворна Вода

„Месневи“ е като океан от тайнство и мъдрост. „Месневи“ е творба, в която картата на приключението за откриване на човека и човешкият дух (рух) е начертана с думи. „Месневи“ е духовният свят на Мевляна превъплътен в слово и отразен в стихове. Един вик откъснал се от страданието в душата на духовно извисения човек. Самият Мевляна описва „Месневи“ по следния начин: “Месневи е сияен път за онези, които искат да достигнат до истината и да бъдат удостоени с Божиите тайни.” Настоящата книга е част от шифъра за разгадаване на този океан от мъдрост и тайнство.


Read In Other Languages

ALBANIAN
ENGLISH
GEORGIAN
GERMAN
KAZAKH
PORTUGUESE
SPANISH
SWAHILI
UZBEK