Moja Divna Vjera - 1

Jedini razlog našeg postojanja na ovome svijetu je spoznaja Allaha i ibadet Njemu Uzvišenom, zbog čega smo i priredili ovaj udžbenik.
Priređujući ovaj udžbenik vodili smo računa o nekoliko stvari:
-Na udžbeniku su radili eminentni stručnjaci islamskih nauka. Koristili su se izvorima i literaturom namijenjenoj djeci uzrasta 10 – 15 godina
-Udžbenik je obuhvatio naučne teme koje će, nadamo se, zadovoljiti svakodnevne potrebe čitalaca za osnovnim praktičnim islamskim znanjem.
-Svaku oblast započeli smo pričom koja ostavlja trag i budi želju za spoznajom islamskih propisa.
-Ukazali smo na mudrost i koristi ibadeta.
-Lekcije smo ukrasili ilustracijama i slikama i vizualno ih približili čitaocima.
-Spomenuli smo određena iskustva velikana ummeta i na taj način približili materiju čitaocima.
-Na kraju svakog poglavlja postavili nekoliko pitanja kako bi se moglo provjeriti usvojeno znanja.


Read In Other Languages

ARABIC
BASHKIR
CHINESE
DUTCH
FRENCH
GEORGIAN
GERMAN
HUNGARIAN
KYRGYZ
LITHUANIAN
PERSIAN
POLISH
RUSSIAN
TAJIK
TRADITIONAL CHINESE
UYGHUR