ჩემი სარწმუნოება - 1

ამ წიგნში დაწვრილებითაა ახსნილი ღვთისმსახურებასთან, თაჰარეთთან, ღუსლთან (მთლიანი სხეულის განბანვა), თეიმუმსა და ნამაზთან დაკავშირებული საკითხები. ყოველი თემის განხილვა იწყება საინტერესო მოთხრობით. წიგნში მოყვანილია მრავალი აიათი, უკეთილშობილესი შუამავლის (სელლელლაჰუ ალეიჰი ვე სელლემ) ჰადისები და საჰაბეთა მოგონებები. ნაშრომში ასევე საუაბარია მუჰამმედ შუამავლის (სელლელლაჰუ ალეიჰი ვე სელლემ) ერთგულ თანამიმდევრებსა და გამოჩენილ ისლამოლოგებზე, წიგნში საკმაოდ მნიშვნელოვანი ადგილი უკავია მათ გამონათქვამებსაც. მასალის ათვისების გასაადვილებლად, ბევრი თემა კითხვა-პასუხის სახითაა გადმოცემული. იქ, სადაც აუცილებელია, განმარტება მოტანილია ცხრილებისა და სქემების სახით. ყოველი თავის ბოლოში მოცემულია ცოდნის გასაკონტროლებელი კითხვები.


Read In Other Languages

ARABIC
BASHKIR
BOSNIAN
CHINESE
DUTCH
FRENCH
GERMAN
HUNGARIAN
KYRGYZ
LITHUANIAN
PERSIAN
POLISH
RUSSIAN
TAJIK
TRADITIONAL CHINESE
UYGHUR