Mândrıa - Onoarea Unıversuluı (Lumıı) Mãritul Muhammed Mustafa

Având în vedere că Profetul Muhammed (s.a.v) a fost Lumina Universului şi motivul existenţei noastre, în această lucrare autorul încearcă să prezinte viaţa Sfântului Profet. Prin hadisuri (relatări ale profetului) şi exemple încearcă să evidenţieze caracterul exemplar şi unic noilor generaţii. Modestia, compasiunea, mila, generozitatea , viaţa pură şi politeţea profetului sunt doar câteva caracteristici zugrăvite în această lucrare de autor. Din Lumina Sa divină a rezultat poezia universului, orice fiinţă a fost creeată în onoarea Lui şi abundenţa dragostei faţă de El a câştigat valoare. Cuvintele autorului sunt o rază subţire din lumina vastă a caracterului Său. Prin această lucrare Allah să ne învie dragostea faţă de El şi faţă de profet!


Read In Other Languages

ALBANIAN
FRENCH