Lulishtja E Zemrave

Kjo vepër modeste u shkrua për të udhëzuar të jetuarit me përpjekjen e realizimit të këtij qëllimi dhe gjithashtu me përpjekjen për t’u bërë sadopak shkak për hyrjen e të tjerëve në këtë rrugë. Temat që ceken janë një përpjekje për t’i trajtuar në fryëmën e zemrës dhe shpirtit. Libri karakterizohet nga stili i thjeshtë për ta bërë sa më të kuptueshëm për lexuesit.


Read In Other Languages

ARABIC
ENGLISH
KAZAKH
KURDISH
PORTUGUESE
RUSSIAN
SWAHILI