Ji Exlaqê Nimûneyî Yê Dostên Heq - 1

Ev kitêb, kesayetîya welîyan bi exlaqê xweşê nimûneyî yê wan ji xwendevanan re pêşkêş dike. Ev kitêb bi ayet û hedîsan hatiye xemilandin. Ew behsa bersiva vê pirsê dide: Misliman çawa dikare ji bo dîgeran bibe nimûne? Her wiha ew hewl dide xesletên mislimanê nimûneyî û îdeal bide xuyakirin.


Read In Other Languages

ALBANIAN
ARABIC
ENGLISH
KAZAKH
SWAHILI