Gjithesia Kurani Dhe Njeriu

Në veprën që keni në duar, janë paraqitur në një vend, veçoritë që do të bëhen çelës i meditimit tonë. Janë mbledhur disa shembuj të manifestimeve të madhështisë dhe fuqisë hyjnore, të harmonisë dhe përsosmërisë në gjithësi. Janë ofruar të përmbledhura disa prej mrekullive të Kuranit Adhimushan, të cilat vërtetojnë se ai, është fjala e Krijuesit të gjithësisë. Gjithashtu, është theksuar rëndësia, dashuria dhe bindja ndaj trëndafilit të dalluar të bahçes së njerëzimit, të Dërguarit të fundi të Allahut, Muhamedit (a.s).


Read In Other Languages

ARABIC
AZERBAIJANI
BASHKIR
ENGLISH
FRENCH
KYRGYZ
RUSSIAN