Dyzet Hadithe Me Tregime Për Fëmijë

Libri “Dyzet hadithe me tregime për fëmijë” është një buqetë me hadithe të zgjedhur nga Pejgamberi (a.s). Hadithet për të qenë sa më konkret për fëmijët janë të shoqëruar me tregime.


Read In Other Languages

ARABIC
BASHKIR
CHINESE
ENGLISH
ENGLISH
FRENCH
GEORGIAN
GERMAN
HUNGARIAN
ITALIAN
KOREAN
LUGANDA
POLISH
RUSSIAN
SPANISH
SWAHILI
TRADITIONAL CHINESE
TWI
UYGHUR