Czterdzieści hadisów w opowiadaniach

Poprzez hadisy Prorok Muhammad (saał) wyjaśniał wiernym postanowienia Boga Jedynego, w nich kryje się mądrość i wskazania, jak trzeba postępować, aby osiągnąć szczęście w życiu ziemskim i w życiu przyszłym.
Autor przedstawia wybór czterdziestu hadisów w postaci krótkich opowiadań.


Read In Other Languages

ALBANIAN
ARABIC
BASHKIR
CHINESE
ENGLISH
ENGLISH
FRENCH
GEORGIAN
GERMAN
HUNGARIAN
ITALIAN
KOREAN
LUGANDA
RUSSIAN
SPANISH
SWAHILI
TRADITIONAL CHINESE
TWI
UYGHUR