101 Katika Elimu Na Malezi

Kama ambavyo haiwezekani kwa jua kutopata moto, vivyo hivyo, haiwezekani kwa nyoyo zenye upendo, unyoofu, na furaha ya imani kutohurumiana. Marafiki wa Mwenyezi Mungu wenye uwezo wa kuwatazama viumbe kupitia jicho la Muumba; wenye uwezo wa kutazama kwa huruma, upole na upendo; na wenye kupata uzima katika chemichemi ya upendo na huruma wataendelea kuwa kama marafiki wa viumbe wote.


Read In Other Languages

ALBANIAN
ARABIC
BULGARIAN
CHINESE
ENGLISH
FRENCH
JAPANESE
KYRGYZ
POLISH
RUSSIAN
UYGHUR
UZBEK
YAKUTIAN