101 Hapa Në Edukim

Libri “101 Hapa në Edukim shpalos parimet themelore të bazuara në traditën Islame në mënyrë shumë lakonike dhe të qartë. Libri përbën një manual të çmuar për mësuesët në rrugëtimin e tyre në edukimin e brezave të rinjë.


Read In Other Languages

ARABIC
BULGARIAN
CHINESE
ENGLISH
FRENCH
JAPANESE
KYRGYZ
POLISH
RUSSIAN
SWAHILI
UYGHUR
UZBEK
YAKUTIAN