Акылдын адашуусу Деизм

Бул китепте деизм, анын пайда болушунун себептери, негизги идеалары изилденип, Ислам дининин баалуулуктарынын негизинде деизмдин дооматтарына берилген жооптор камтылган.


Read In Other Languages

ALBANIAN
ARABIC
BASHKIR
CHINESE
ENGLISH
FRENCH
RUSSIAN
UZBEK