Zasady dobrego wychowania

Prawdziwa wiara prowadzi do niezmiennego oddawania czci ku zadowoleniu Boga, powstrzymywania się od czynów zakazanych i przestrzegania rzeczy dozwolonych, a także zasad moralnych, ustanowionych przez naszego Pana. Pośród ogólnych zasad dobrego wychowania istnieją subtelne szczegóły, na które należy zwrócić wyjątkową uwagę. Nazywają się one adab (zasady zachowania, wychowanie, obyczajowość). Przestrzeganie ich wobec innych ludzi, w społeczeństwie, w którym żyjemy, określa się mianem adabi muaszeret (zasady dobrego wychowania). W kulturze islamskiej do etykiety i dobrych manier przywiązuje się szczególną wagę.
Książka, w czterech rozdziałach, przy pomocy pomysłowych zadań do rozwiązania, w kreatywny i interesujący sposób uczy dzieci zasad dobrego wychowania odnoszących się między innymi do zachowania czystości, powitania, spożywania posiłków, szacunku do innych ludzi czy gościnności.