Xhirafa Dhe Elefanti - 3

Seria e librave për fëmijë “ Tregimet e mirësjelljes” është çelës për hapjen e fantazisë dhe mentimit të fëmijëve. Përmes tregimëve tërheqëse fëmijët mësojnë rregullat bazë të mirësjelljes dhe e dukatës.