Ustaarabu Wa Watu Wema - 1

Ili tuweze kupata sifa za juu zitakazotufanya tuwe wenye kukubaliwa mbele ya Mwenyezi Mungu, hatuna budi kustawisha upendo wa dhati kwa marafiki wa Mwenyezi Mungu na Mtukufu Mtume (s.a.w) ambaye wanampenda kwa dhati. Na yeye ndiye tunayepaswa kumfuata.


Read In Other Languages

ALBANIAN
ARABIC
BOSNIAN
BOSNIAN
ENGLISH
KAZAKH
KYRGYZ
PORTUGUESE
RUSSIAN
SPANISH