Udhërrëfyesit e Rrugës së Drejtë

Kjo vepër është shumë e rëndësishme. Sepse; një libër shumë i vlefshëm, që është si ilaç për njerëzit e sotëm.
Në këtë vepër zënë vend aforizma kuptimplote nga mendimtarët tanë dhe vargje nga poetët tanë. Miqtë e Zotit, dijetarë dhe poetë të çmuar, që lanë pas fjalë të urta dhe të këndshme, nuk kufizohen vetëm me këtë vepër. Për shkak të vëllimit të kufizuar të veprës, ishte e nevojshme të mblidhej lule më lule vetëm një pjesë e një korpusi të madh. Në këtë përmbledhje jemi përpjekur të zgjedhim ato që janë më shërueset dhe rrugëzgjidhje për vuajtjet e njerëzve të shekullit tonë, të cilët janë goditur nga shumë ligësi.
I lutemi Allahut të Madhëruar që puna jonë të jetë një përpjekje e pranueshme për të ndjekur këtë urdhër hyjnor.