Udhëtim Në Histori Me Rininë

Kur studiohen shumë ngjarje historike botërore evidentohet se fillesën dhe burimin e kanë pasur tek mendimet dhe imagjinatat e mëdha. Kur këto ngjarje që ndryshojnë historinë e botës kanë për qëllim fitimin e dashurisë së Allahut, paraprihen nga një sërë shenjash paralajmëruese. Edhe krijimi i shtetit osman i cili ka qenë një nga perandoritë më të mëdha të historisë, është paralajmëruar nga një përgëzim hyjnor. Ky libër trajton pikërisht një udhëtim imagjinar nëpër histori duke nxjerrë mësime dhe mesazhe për rininë.


Read In Other Languages

UYGHUR