Sprova E Pasurisë

Islami nuk rregullon vetëm jetën fetare dhe rituale të muslimanit por ai rregullon sipas kritereve hyjnore moralin, sjelljet, detyrimet dhe të drejtat e tij në rrafshin shoqërorë, pra në të njëjtën kohë merr përsipër rregullimin marrëdhënieve shoqërore. Në këtë sistem marrëdhëniet ekonomike dhe tregtare zënë një vend shumë të rëndësishëm. Ky libër modest trajton pikërisht mënyrën si duhet t’i qaset një musliman pasurisë materiale. Çfarë kriteresh ka vendosur Islami për marrëdhëniet ekonomike? Çfarë zgjedhje i jep Islami problemeve ekonomike? Pasuria në vetvete është e keqe apo e mirë? Këto dhe shumë pyetje të tjera përpiqet të japë ky libër.


Read In Other Languages

ARABIC
BENGALI
CHINESE
ENGLISH
FRENCH
GEORGIAN
PERSIAN
RUSSIAN
UYGHUR
UZBEK