Shkak Udhëzimi

Në këtë vepër, janë dhënë shembuj prej Profetit tonë, sahabëve dhe njerëzve të Devotshëm për mënyrën si kanë predikuar Islamin. Ky libër shpalos entuziazmin e tyre të besimit, përpjekjet e tyre në urdhërimin e të mirës dhe ndalimit ngakeqja dhe ndjenjën e tyre përgjegjësisë për mbarëvajtjen e botës në kohën e tyre. Po ashtu, janë përmendur edhe sihariqet që i janë premtuar umetit fatlum që do të çojë në vend detyrën e kumtesës Islame në kohën e fundi dhe kemi folur për gjynahet dhe rreziqet që na presin nëse këto detyra neglizhohen.


Read In Other Languages

ENGLISH