Shërbimi

Në librin që mbani në duar u përpoqëm të pasqyrojmë cilësitë që duhet të bartë dhe kriteret e edukatës që duhet të respektojë çdo shërbyes, në cilindo pozicion të karvanit të shërbimit qoftë ai. Gjatë realizimit të kësaj, ne rishikuam edhe disa pjesë nga veprat e botuara më parë, të cilat kishin lidhje me temën.


Read In Other Languages

KAZAKH